Här kunde du tidigare hitta Acando. De finns nu på https://www.acando.se/

 

Digitala strategier

Idag så talas det en hel del om digitalisering. I stora drag kan kan säga att det handlar om att ett företag anpassar din verksamhet i en digital värld. Detta för att kunna konkurrera med andra men även för att behålla sina medarbetare och för att verksamheten ska kunna utvecklas. Men hur lyckas man med sin digitala strageti? Det är vad denna sida ska försöka lista upp. 

Framgångsfaktorer

En digital strategi ska inte stå för sig själv. Det krävs att man tänker utifrån ett helhetsperspektiv när man ska ta fram en tydlig och användbar digital strategi. Man vill ju att den digitala strategin ska utgå från företagets vision så att den bidrar till verksamheten. Strategin bör även utgå från företagets affärsidé, värderingar, mål, verksamhetsplan, omvärld samt att den ska se till kundernas, användarnas och intressenternas behov. Det finns ett antal så kallade framgångsfaktorer när man skapar en digital strategi. 

Man ska dels skapa en förståelse för digitalisering och ägarskap. Det är även bra att utse en digital ansvarig som är en del av ledningen. Sedan var det ju detta med att utgå från ett helhetsperspektiv. Det gäller att ta hänsyn till organisationens vision så väl som dess affärsidé och även verksamhetsplanen.

Steg för att skapa digital strategi

Om man ska ta fram en strategi inom en befintlig affärsmodell och en strategi för digitala och sociala medier så är det ett måste att definiera begreppet strategi. Det är en slags plan för att man vill uppnå något. Låt oss säga att ni ställer frågan: varför ska vi vara närvarande i sociala medier? Koppla det till era affärsmål och låt strategin ge er svaret på vad ni behöver för att komma dit. Just att finnas på sociala medier är bra om man vill digitalisera sitt företag. Det ökar kännedomen om varumärket, det ger en ökad lojalitet hos kunderna, det ökar affärsmöjligheterna och det stärker arbetsgivarvarumärket.

Steg att ta när en digital strategi skapas är bland annat att ta fram relevanta nyckeltal, specificera målgruppen och att skapa mervärde för kunden.

En annan strategi är att dela ut saker och på så vis göra reklam. Hos ett casino kan man få free spins till exempel och andra företag kan satsa på profilprodukter.