Från ord till handling

Connectas förmåga att gå från ord till handling gör din verksamhet mer framgångsrik. 

NYHET

Den 9 juni 2014 presenterades affären där Connecta och Acando går samman och bildar ett starkt nordiskt konsultbolag. 

Den 11 juli 2014 meddelade Acando att sammanslagningen fullföljs och att bolaget kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Connecta samtidigt som budfristen förlängs till den 21 juli. 

 

Läs mer på Acando.se