Från ord till handling

Connectas förmåga att gå från ord till handling gör din verksamhet mer framgångsrik.

NYHET

Connecta och Acando har gått samman till ett starkt nordiskt konsultbolag. Tillsammans med dig kan vi uppnå önskade verksamhetseffekter, från strategi till genomförande, genom våra erbjudanden Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting. 

 

Besök också Acando.se